photo_verybig_3578

Светият синод на Православната църква атакува матурата по български и по-конкретно въпросите за йогата, включени като част от изпитните въпроси. Архиереите, начело с патриарх Неофит, са изпратили писмо до парламентарната комисия по образование.

„Недопустимо е нетрадиционно за България източно религиозно учение да бъде пропагандирано и натрапвано на учениците чрез включването на неподходящи текстове и въпроси в задължителните зрелостни изпити по български език и литература”, се казва в писмото.

От 23 до 28 въпрос на матурата е представен текст от интервю с австралийката Свами Шивамурти на сайта на йога студио.

Според Светия синод текстовете и твърденията, които в изпитните тестове са представени като “научни”, т.е. неподлежащи на опровержение и недопускащи критично отношение и възприемане от страна на зрелостниците, всъщност имат за цел популяризиране прийомите на йога и привличането на нови последователи. Което било абсолютно недопустимо.

От Светия синод настояват депутатите от образователната комисия да упражнят контрол върху МОН, за да се изяснят подробностите кой носи отговорността за избора на тези неподходящи текстовете.