Гл.ас. Теофана Гайдарова и издателят Стефан Пеев.

Езиковедът от ПУ Теофана Гайдарова обяснява правилото и дава новостите с примери за улеснение на студенти и ученици

Гл.ас. Теофана Гайдарова и издателят Стефан Пеев.
Гл.ас. Теофана Гайдарова и издателят Стефан Пеев.

 

Сборник събира, анализира и обобщава промените в новия правописен речник от 2012 година за улеснение на ученици, студенти и всички, за които грамотността е знак за самоуважение. Автор на помагалото, което излиза под логото на издателство „Контекст”, е гл.ас. Теофана Гайдарова от Пловдивския университет. Повод за създаването му стават противоречията в речника, който кодифицира нормата.

“Практика е при издаването на нов речник е да се изведат в приложение промените. Вместо да се подкрепят формалните правила, се въвеждат нови, които допълнително водят до по-големи затруднения. В изданието, което направихме, не съм променяла правила и не давам нещо различно като статукво от БАН, нямам това право. Някъде излагам само лично мнение за това доколко едно промяна е уместна”, обяснява гл.ас. Гайдарова. За по-голяма практичност тя първо обяснява правилото, след което дава новостите, свързани с него. И го илюстрира богато с примери.

Новият правописен речник включва 90 000 думи, като 10 000 са новите лексикални единици в него. Той бе подготвен от Института по български език към БАН.

Слятото, полуслято и разделно писане е усложнено още повече. В предговора на речника като пример за полуслято писане е дадена думата душ-кабина, а вътре душбатерия и душ гел са с възможност за слято и разделно писане. Като пример за разделно и слято писане в предговора е посочена думата кафе машина, а в самия речник липсва. Същевременно за всички думи с “кафе” е посочено, че е правилно да се пишат полуслято – кафе-аперитив, кафе-бар, кафе-клуб.

Гайдарова обръща внимание на факта, че нито един глагол не е представен със словоформи, а само във 2-ро лице: изям – изядеш, хапя – хапеш. Глаголите от I и II спрежение са изключително проблемни в причастните форми, особено там, където има променливо “я”. В стария речник брояли и броели са били дублети, а в новия е посочено само броя и броиш. Според нея най-големият проблем са именно причастните форми.

В предговора имало статия, посветена на променливото “я”, но изключително кратка и бегло представяла изключенията. В речника от 2002 година айран се пише с „а”, а сега отново се връща стария вариант с „я”. За разлика от стария, в който имало приложение за изписването на географски названия, лични имена, образец за това как се пише CV, молба, заявление, сега са изхвърлени. Направени са промени в областта на пунктуацията, но не са изведени и читателят трябва да знае старото правило, за да различи новото,

Объркващо става и правилото за притежателно прилагателно – от типа на „Вазов роман“ и „ботевски стих“. Досега всички знаеха, че щом прилагателното завършва на „-ски“ се пише с малка буква, но в новия речник „Димовски хумор“ е изписано с главна, за разлика от фрази като „ботевско чело“ и „геомилевски стил“, тъй като не изразявали притежание, а качествена характеристика.

Другото разминаване е в писането на цветове. В учебните помагала, когато става дума за два цвята, думата се пише с тире, а когато се касае за нюанси – слято. В новия речник обаче кафяво-розов се пише с тире, а лилаворозов – слято. Сивкаво-червеникав, което е нюанс, е посочено, че се изписва правилно с тире, а кафеникавочервен и кафеникавожълт – слято. А те също са нюанси. При положение че думата кафяв винаги се бърка в мн.ч., то изобщо не е дадено, а правилното е кафяви.

Въпреки че новият правописен речник е факт от две години, в учебниците нищо не е променано. А пунктуационните правила, които се преподават в 7 клас, са съобразени с речника от 2002-ра.