Комисията по досиетата ще презентира 44-то издание от поредицата в библиотеката на висшето училище

Комисията по досиетата ще представи 44-я документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС: Държавна сигурност и бялата  емиграция в България /1944-1991/“ на 16 януари от 12:30 ч. в библиотеката на Пловдивския университет. Сборникът включва 128, а разширеният му електронен вариант 248 документа, подредени по хронологичен принцип. По инициатива на катедра „История и археология“ във висшето училище ще гостуват председателят на Комисията по досиетата  Евтим Костадинов, заместникът му Айруш Хаджи, както и други нейни членове.

Изданието дава възможност темата за бялата емиграция да бъде разгледана и през призмата на документите на репресивния апарат на Българската комунистическа партия. Обосновката на работата по тази линия винаги се намира във „вражеските настроения“ на представителите на белоемигрантското малцинство, които са потенциален обект на чуждите разузнавателни централи. В началото на 50-те години „контингентът“ по белоемигрантска линия вече е установен. Направена е проверка на всички лица, които са били в окупационния корпус в Югославия или на Източния фронт. Голяма част от тях са арестувани и след проведено следствие биват изпратени в ТВО. До 1956 г. работата по линията се извършва от цяло отделение, а след това до 1962 г. по нея работи един оперативен служител. От тази година нататък линията е закрита. През 1973 г. в Центъра отново работят 3 души, а в окръзите не се извършва дейност.От края на 60-те години в работата си по белоемигрантите Държавна сигурност е в тясно сътрудничество, планира и извършва съвместни агентурно-оперативни мероприятия с V управление на КГБ.

Във връзка с обучението на студентите от историческото направление и успешния старт на първия випуск на специалност „Документалистика и архивистика“ за учебната 2018/2019 година, Комисията по досиетката ще направи дарение на документални издания от специализираните си поредици.