Ремонтите по националната програма на МОН в учебните заведения в Марково и Кадиево вече започнаха

Кметът на община „Родопи“  Павел Михайлов даде старт на строителните дейности по проект за енергийна ефективност на ОУ „Неофит Рилски” в Ягодово. То е едно от трите училища, за които държавата отпусна средства за реновиране. Последното несанирано учебно заведение  на територията на общината ще придобие нов вид тази есен. Ремонтите в Марково и Кадиево вече започнаха.

Освен топлоизолация, ще бъде направен и ремонт на покрива на основния корпус на училището. Средствата, отпуснати по националната програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища, са в размер на 251 000 лева. Предвижда се и подмяна на горивната система. Със средства от общинския бюджет старите печки на твърдо гориво ще бъдат сменени с газова инсталация.

Близо 370 000 лева ще бъдат вложени за ремонта на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” в Марково.

60 деца от селата Кадиево, Злати трап и Оризари ще започнат новата учебна година в ремонтирана сграда на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”. Вече започна поставяне на топлоизолация, основен ремонт на покрива и подмяна на старата дограма. Проектът е на стойност 250 000 лева. В Кадиево ще се изградят и две детски площадки със средства по ПУДООС.