trakia_dg_borow_12

Само 132 са приетите малчугани на текущото класиране за детска градина. Общо 325 деца са кандидатствали за обявените 495 свободни места. От тях най-много са децата на яслена възраст – 206. За първа възрастова група заявления за участие са подадени за 75 деца, за втора и за трета подготвителна – по 17 и 10 деца за четвърта подготвителна група.

76 деца са класирани за яслите, 22 са приетите в първа група, 15 във втора, 10 в трета подготвителна и 9 в четвърта подготвителна. Причината за малкия брой класирани е разминаване между свободните места и желанието на родителите.

Приетите трябва да се запишат в срок до 17 ноември. До края на годината са предвидени още две класирани, които са, съответно на 28 ноември и 14 декември.