uchenik_dete_uchilishte
У нас едва 1,3 на сто от учениците изучават втори чужд език. Учещите немски език са 6,8 % , а френски – 2,7 на сто.  87,2 %  от българските ученици изучават английски език, сочат данните на европейската статитистическа служба Евростат.
България (17,9 на сто), наред с Литва (66,7 ), Естония (64,7), Латвия (60,4) и Словакия (21,2), са държавите в ЕС, където най-често изучаваният втори чужд език е руският.

В ЕС учениците най-често учат английски, на второ място е френският, следван от немски и испански. Най-малко са европейците, които учат италиански като чужд език – едва 1%. Най-много чужди езици учат младежите в Кипър, Люксембург, Малта, Хърватия, Италия, Австрия, Испания, Франция и Полша.

Най-често втори чужд език изучават учениците в Люксембург, Естония и Гърция. Португалските, белгийските и словенските ученици най-рядко изучават втори чужд език, сочи статистиката.