Много свободни места и голям брой извън списъците, заради разминаване на желанията на родителите и вакантните позиции

№7 (1)

Едва 124 деца са в списъците на приетите след текущо класиране за детските градини и ясли, проведено днес. В него взеха участие 481 деца. От тях най-голям брой (324) са най-малките – тези за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 113, от които 70 деца са родени през първите 4 месеца на 2013 година и скоро са навършили  3. За втора възрастова група са кандидатствали 27 деца, а за подготвителните – 17.

Въпреки обявените 305 свободни места – 102 за яслените групи, 51 за първа, 71 за втора и 81 общо за подготвителните групи, класираните са 124. Този факт се дължи на разминаване между желанията на родителите и наличието на свободни места.

За децата, родени през 2013 година, от началото на месец януари, когато бяха обявени свободните места, вече се подават заявления за участие в първото основно класиране за учебната 2016/2017 година. Класирането ще бъде на 27 май. Извънредно бяха подадени свободни места и за ЦДГ „Чайка“, тъй като строителните дейности напредват бързо и се очаква новата сграда да заработи в началото на идната учебна година.

Предстоящото класиране на 11 май е последното текущо. На него родените през 2013 година деца, които не са навършили 3-годишна възраст, все още имат възможност да кандидатстват за яслените групи. С преминаване към класирания за новата учебна година те ще кандидатстват за детските градини за първа възрастова група. Подадените заявления за децата, родени преди 2013-а, след това класиране ще бъдат анулирани автоматично. Родителите ще бъдат информирани по електронната поща и ще трябва да подадат нови заявления, съобразно променената възрастова група на децата им.

Важно за родителите, които вече са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини, е че трябва да използват вече регистрираните си родителски профили, като само актуализират данните си и добавят нови заявления.

За класирането на 11 май  свободните места ще бъдат обявени до 3 май.