june1

88 български неделни училища в чужбина са били разкрити през 2016 година съобщи зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. 51 от новите училища са започнали да функционират по национална програма „Роден език и култура зад граница“, а останалите 37 са разкрити по разпоредбите на Постановление на Министерски съвет от 2011 година.

Българските ученици зад граница вече могат да посещават наше училище в американския град Орландо, в Манхайм – Германия, в Торонто – Канада.

С бюджета на МОН за тези училища се осигуряват средства за учебници, учебни помагала, дидактически материали и българска художествена литература, възнаграждения на учителите по български език, история и география на България, както и за възнаграждения на учителите, водещи извънкласни дейности по съхраняване на националната идентичност.

Вече е направен регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина, а м МОН има нова дирекция, която отговаря за школата зад граница.

През изминалото лято Асоциацията на българските училища в чужбина избра за годишната си среща Бачковския манастир, където бяха обсъдени проблеми и добри практики на обучението зад граница. Освен на субсидията от МОН, те разчитат на посолствата и на българските общности по места, които подкрепят образователната и културна политика на училищата.