Досегашният лидер на НПСС Яна Вангелова отново ще се бори за поста през уикенда в Пловдив. УХТ е домакин на отчетно-изборното събрание

Националното представителство на студентските съвети ще проведе отчетно-изборно събрание през уикенда в Пловдив. За първи път домакин на форума, който ще събере студенти от цялата страна, е Университетът по хранителни технологии. След отчет на дейността за мандат 2016-2018 година, ще бъде сформирана избирателна комисия и ще има вот за членове на Изпълнителния съвет и Контролния съвет на НПСС за 2018-2020 година. Най-горещите страсти ще предизвика изборът на председател. Единственият кандидат е досегашният лидер Яна Вангелова, която е представила платформата си за управление. Основните пунктове са качени на сайта на НПСС.

„Ще продължавам добрата практика на НПСС да създава и разпространява „Хартата за студентските права“ и „Хартата за качеството на стажантските програми“. Ще работя по въвеждането, прилагането и обмена на добри практики от Европейския студентски съюз за усъвършенстване на работата на НПСС, ще се фокусирам върху създаването на стабилна и обединена студентска общност с ясна гражданска позиция”, заявява Вангелова.

Кандидат-председателят обещава активно участие в изготвянето на промените в Закона за висшето образование, Закона за израстване на академичния състав, Закона за кредитиране на студенти и докторанти, Закона за младежта и приемане на Закона за доброволчеството. Засилване ролята на Виртуалния кариерен център на НПСС и връзката му с различни организации и доброволчески екипи; подпомагане на осъществяваните университетски научни форуми са други от акцентите в предизборната платформа.

Яна обещава да работи за адекватно увеличение или обвързване на размерите на стипендиите с минималната работна заплата и премахване на дискриминационни текстове спрямо групи студенти в редица нормативни документи. Смята да реализира пътуващ фестивал на висшите училища по изкуства в България, с който да се даде възможност на студентите от висшите училища по изкуства да се изявят и реализират. Има идея и за Панаир на знанието и опита, на който студентите да представят уменията си, за да могат да бъдат забелязани от работодатели и успешно да се реализират професионално.

Проектът й „Истории за успеха” пък включва кратки видеоклипове на най-добрите студенти в България, техният живот и постижения.

Според правилника, ако Яна не събере достатъчно брой гласове след седмица трябва да бъдат насрочени нови избори.

На официалното откриване на отчетно-изборното събрание, което започва в 10 часа утре, се очакват ректорите на всички пловдивски вузове, зам.-кметът по образование на Община Пловдив Стефан Стоянов, председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев.