Сестра Красимира Панова.

МОН започва информационна кампания за ваксиниране в системата на предучилищното и училищното образование

Над 70% от персонала е ваксиниран срещу COVID-19 в едва 4% от училищата в България. При детските градини този дял е 3%. В почти две трети от училищата ваксинираните педагогически и непедагогически специалисти са под 30%, при детските градини такова е положението в 75% от екипите.

Това показва проучване на Министерството на образованието и науката, проведено в началото на юли т.г. В същото време ваксинирането на заетите в детските градини и училищата е ключово важна предпоставка за спокойното присъствено провеждане на учебните занятия през предстоящата учебна година, отчитат от МОН.

Ето защо започва информационна кампания за ваксиниране в системата на предучилищното и училищното образование. Идеята е заетите в системата да могат да направят информиран избор за или против ваксините. Вече се провеждат регионални срещи с директори на детски градини и училища. На тях медицински специалисти с национален и регионален авторитет отговорят на всички въпроси за ползите и рисковете от ваксините срещу коронавирус. Предвиждат се и разговори на ниво училище.

МОН изготвя обновени насоки и материали за връщане към присъствено обучение след продължителен учебен процес от дистанция, както и за потенциално спешно преминаване отново към занятия от разстояние. Те ще бъдат разпространени до училища и детски градини през регионалните управления на образованието. Ще бъде осигурена също леснодостъпна и актуална база с информация и материали по отношение на личното здраве и безопасност в пандемията за нуждите на образователната система.

Информационната кампания е необходима, смятат и членовете на Отрасловия съвет в системата на предучилищното и училищното образование. По предложение на социалните партньори вчера бе взето решение учителите, които се ваксинират, да получат два дни допълнителен платен отпуск. Те ще могат да го ползват по свой избор – наведнъж или на два пъти, след първата или след втората доза ваксина.

Учителските синдикати подкрепят напълно кампанията на МОН, докато Съюзът на работодателите в системата на народната просвета застават на позицията, че учителите са здравомислещи, интелигентни и образовани хора и могат да взимат самостоятелни решения за себе си и своето здраве.

В интернет пространството ще бъдат качени материали как да се осигури безопасна среда през новата учебна година. В кратки видеа с послания ще се включат синдикални лидери и лидери в образованието. Първата онлайн среща между медицински експерти и учители се проведе вчера за Ловеч и региона. От РУО Пловдив обясниха, че в момента са в процес на подготовка и ще реализират такава в последната десетдневка на юли.

Училищата, които достигнат поне 70% ваксиниран персонал, ще получават специално свидетелство от МОН за принос към опазване на общественото здраве.