Още две учебни заведения от областта допълват списъка на наградените  –  асеновградската  ДГ „ Никола Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски

Две пловдивски гимназии и една детска градина заслужиха престижното звание eTwinning училище. Преди броени дни от Централното звено за координация в Брюксел разпратиха уведомителните писма до победителите в най-новата инициатива. eTwinning е платформа в европейската програма „Учене през целия живот“, създадена за активно сътрудничество мужду училищата на континента. В защитеното пространство се създават проекти чрез използване на ИКТ на най-различни теми между партньори от всички държави. Сред 1211 учебни заведения от цяла Европа, с най-новия знак се сдобиха ЕГ „Иван Вазов”, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ и ДГ „Осми март“. Званието е признание за отличната екипна работа между учители и ученици, както и за креативността при изготвянето на проектите. Още две учебни заведения от Пловдивска област допълват списъка на наградените –  ДГ „ Никола Вапцаров“ – Асеновград и ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски.

От близо 50 български училища и детски градини, покрили първоначалните критерии, след следващия етап на доказване на прецизна работа по отношение на дигиталната практика и електронната безопасност, използването на иновативни и креативни подходи в педагогиката, насърчаване на професионалното развитие на персонала и практики за съвместно обучение сред педагози и учениците, със званието eTwinning училище бяха удостоени едва 22 учебни заведения.

След като през годините най-голямата училищна общност в Европа премина през много промени и се превърна в истинска академия за учители и ученици, след като бяха учредени Национален и Европейски  знак за качество, Европейски награди за най-изявените проекти, през декември миналата година беше дадена зелена светлина и за инициативата eTwinning училище, с която да се отличат онези учебни заведения, които са приели идеите на eTwinning за своя кауза.