Родителите, пристигнали в страната, трябва да подадат заявления, уточни експертът Петя Катранджиева

За всички деца от Украйна ще бъдат осигурени места в градините и училищата на територията на Пловдивска област. Това заяви експертът от Регионалното управление на образованието Петя Катранджиева по време на днешната среща в Областната управа, където бе създаден Координационен център, който да синхронизира работата на местните власти, регионалните държавни органи и неправителствени организации за оказване на навременна помощ на украинските граждани, бягащи от войната.

„Няма да има дете на територията на областта, независимо от статута му на пребиваване и от това дали говори български език или не, което да не бъде въведено в българската образователна система. В РУО има създадени две комисии – за признаване на образование в училища в чужди държави и за обучение на лица, търсещи и получили международна закрила. Родителите, пристигнали в страната, трябва да подадат заявление в РУО, а ние ще насочим децата в съответното детско или учебно заведение“, каза Петя Катранджиева, която е председател и на двете комисии.

БЧК продължава да приема нови дрехи и обувки, спално бельо, палатки, хигиенни материали.

Разкрива се и денонощна телефонна линия на координационния център с номер 032/605550.