От години правим 4-степенни обходи, нашият район единствен налага глоби на родители, заради отсъствия от градина и училище, обясни експертът по образованието Стефка Симеонова

romimg_5327

Ромски медиатор ще се присъедини към летящия екип на район “Източен”, който трябва да издирва незаписаните за детска градина и училище. Тъй като на територията на квартала се намира най-голямото гето с близо 50 000 жители, екипът наброява 66 членове. В тях има учители, педагогически съветници и психолози, социални работници, представители на полицията, “Закрила на детето” и Районната здравна инспекция. Добромир Милев от Бюрото по труда в Столипиново ще е част от екипа за обхождане на подлежащите на задължително обучение.

На територията на Пловдивска област ще действат 24 екипа по новия механизъм, който държавата започва да прилага, за да обхване максимален брой деца в образователната система. В тях членуват между 30 и 60 експерти. 6 са екипите в Пловдив – по един за всеки район, и 18 за всяка от останалите общини. Навсякъде ще бъде излъчено основно ядро, а останалите специалисти ще се намесват при нужда и спрямо конкретния случай. Приоритет са 7-годишните, които трябва да постъпят в първи клас, както и 5- и 6-годишните, които следва да са в подготвителни групи в детската градина. Ще се издирват и семействата с деца до 16 години, които са прекъснали училище.

“От години в община Пловдив се правят 4-степенни обходи на всички подлежащи за предучилищна и 1. клас. Министерското решение следва логика, която не ни е непозната. Сега обаче ще имаме като резерв още специалисти на различно експертно ниво. Списъкът на неприбраните в “Източен” тази година е доста по-малък от миналата – става дума за под 100 деца”, заяви шефката на образованието в района Стефка Симеонова. Тя обясни, че учителите от детските градини и училищата обхождат дори незаконните постройки. Голяма подкрепа на терен се очаква от медиаторите, тъй като огромната част от родителите изобщо не говорели български.

Симеонова добави, че район “Източен” единствен налага глоби за семействата, които не пращат редовно децата си на училище. Санкциите са между 50 и 200 лева. Ако родителят трябва са получи вид услуга и се нуждае от документ, че е изряден, глобата лъсвала, ако е неплатена.

Солиден екип от близо 50 души ще действа в “Северен”. На територията на района се намират Шекар и Арман махала, откъдето също има неприбрани деца.

От 4 септември трябва да започнат реалните дейности на сформираните вече екипи по списъците с необхванати деца. Регионалното управление по образованието е разработило система, в която всяко дете в риск ще има персонален електронен профил. В него ще се попълват данните за него, за семейството за оказаната му подкрепа.

Директори на училищата със сто процента деца от малцинствата са категорични, че за да има ефект от новите мерки, трябва да се помисли за финансови санкции и лишаване от социални придобивки на неизрядните родители. Те се надяват също системата да лови тези, които се връщат от гурбет в чужбина. Сега много от родителите, които се прибират, не съобщават в училището и детето остава необхванато. Но пък се регистрират за помощи, така че при добра стиковка на институциите, проблемът има решение.