Проектът за обучение на възрастни „Нов шанс за успех“ дава възможност на порасналите ученици да минат един след друг пети, шести и седми клас

Шанс да вземат три класа за по-малко от година. Тази възможност дава проектът за ограмотяване и обучение на възрастни „Нов шанс за успех“, при който курсистите получават и стипендия от 4 лева дневно за присъствие. На пътуващите пък се осребряват разходите за транспорт срещу представен билет.

Четири училища от областта се включвиха в третия етап от проекта, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Шест групи бяха формирани в ОУ „Пенчо Славейков” в квартал „Столипиново”, където традиционно участват в проекта. Два курса по ограмотяване и един за придобиване на клас има в ОУ „Гео Милев”, където също са натрупали опит в обучението на пораснали ученици. Другите две училища от Пловдивска област, където стартираха обучения през ноември м.г., са ОУ „Ген. Карцов” в Христо Даново и ОУ „Христо Ботев” в село Богданица, община Садово.

В момента курсистите се готвят за изпит, тъй като са приключили 3-месечното обучение. Според изискванията до проверка на знанията се допускат само тези, които са присъствали поне в 80% от часовете. Успешно издържалите изпита получават сертификат и могат да продължат в следващ клас. Това вече е възможно да се случи веднага след завършване на съответния етап, без да се налага курсистите да чакат следващата година. Което означава, че по-амбициозните, които искат да вземат тапия за оснвно и шофьорска книжка, могат да го направят за по-малко от година.

Курсът за ограмотяване е 600 учебни часа, а за обучение на възрастни в V, VІ или VІІ клас е по 360 часа за всеки отделен клас. Преподава се по адаптирани учебни планове, които са съкратен вариант на общообразователните предмети. За обучението са разработени специални  учебни помагала, съобразени с методологията за ограмотяването на възрастни. Съставени са и тестови задачи за междинните и финални тестове.

Според директори обаче възможностите, които дава проекта, са в разрез с механизма за обхват, тъй като децата виждат, че възрастните (в повечето случаи родители и техни близки) взимат един клас за три месеца, а не за една учебна година, както е в редовна форма. Което допълнително ги демотивира. До участие в “Нов шанс за успех” се допускат лица над 16 години, които нямат статут на ученици.

2 КОМЕНТАРА

  1. А парите по проекта от бюджета ли идват? Не за друго, ама пари за учителите няма, за оборудване на кабинети няма, за строеж на нови сгради няма, че да минат децата една смяна, пък тук за втори път се харчат пари да се учат едни хора на четмо и писмо /щото не са влизали в клас като е трябвало/.

  2. Несм ходил на учлищте ниамам заврщен клас

Коментарите са затворени.