Ръководителят на проекта от Аграрния университет Иван Манолов и Ева Стратенверт от Дания обясняват спецификата на обучението в народните висши училища.

Аграрният университет партньор за изработване на учебни програми по биологично земеделие с Дания, Швейцария, Германия и Полша

Ръководителят на проекта от Аграрния университет Иван Манолов и Ева Стратенверт от Дания обясняват спецификата на обучението в народните висши училища.
Ръководителят на проекта от Аграрния университет Иван Манолов и Ева Стратенверт от Дания обясняват спецификата на обучението в народните висши училища.

Две български ферми влязоха в учебно помагало за биологично земеделие на народни висши училища. Народните висши училища са изключително популярни в Скандинавието. Техен идеолог е датският философ, теолог и учител Николай Грундвиг. Той е смятан за „баща“ на движението на народните университети, което има своето начало в Дания в средата на 19 век и впоследствие се разпростира в Северна Европа и други страни.

Програмата „Грундвиг“ набляга на новаторски подходи в областта на обучението за възрастни и е един от четирите елемента в програмата за учене през целия живот.

Аграрният университет е партньор в проект по „Еразъм+” за създаване на учебно помагало за народни висши училища, заедно с Полша, Дания, Швейцария и Германия. За разлика от изброените държави, у нас този тип алтернативно образование не е познато, но елементи от него биха могли да се приложат в читалищата на малките населени места. Две ферми – за пчели и за розово масло в карловското село Климент, влизат в учебното помагало.

Акцент в разработена по проекта учебна програма е практическото обучение на място във фермите. В рамките на двугодишния курс се преподават знания за почвата, за растенията, за животните и за фермата като цяло. Учебният план е преведен и на български, към който е прикрепена и книжка с основните правила и опита на скандинавските училища. Елемент от програмата на т.нар. folkhighshcool би могла да се адаптира и да българската система.

Освен практика във фермата, в учебния план са заложени часове по музика, изкуство и занаяти, чужд език, теми от обществен интерес, като ГМО, по които студентите представят свои разработки „за“ и „против“, за да развият умения да защитават своя теза. Идеята е да се съхрани духът на населеното място, обясни на семинар в Пловдив Ева Стратенверг от Дания.