DSCF6167-465x620

Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. Това става през 1966 г., като целта е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото. За статуса на днешния български преподавател разговаряме с Петрана Калоферова – областен координатор на Синдиката на българските учители.

 

– С какво самочувствие посрещат 5 октомври българските учители?

– От 2006 година Международният ден на учителя се празнува и в България, наред с още 100 държави. Може би българският учител не усеща този ден като празник, тъй като си имаме 24 май и 1 ноември. Не мисля обаче, че само на такива дати трябва да се сещаме за учителите. Въпреки че работят в много динамична, често пъти дори враждебна среда, те се справят с предизвикателствата и заслужават уважение. А не хули, каквито обичайно получават от обществото. Ще си спестя коментарите относно посегателството върху педагог. Това е недопустимо, но никой вече не говори за оценка на поведение, защото смятат това за отживелица. Прекалено чести започнаха да стават проявите на агресия на родителите спрямо колегите.  Всички сме се научили да четем и пишем,  да знаем за света от учителя. Днес децата още повече се осланят на тях, защото родителите нямат достатъчно време в забързания ритъм на живот. Така че често учителят заменя и родителя. Семейството очаква училището да свърши и неговата работа, а това няма как да се случи. Училището е основно място за образование, възпитанието е последващо. Макар и бавно, но обществената нагласа започва да се променя и статуса на учителя да се променя в позитивна посока.

– Дали учителят отговаря на потребностите на днешното дете? Готов ли е да се квалифицира, да се променя спрямо изискванията на времето?

– Учителят иска реформа и е готов да се променя. Много колеги вече прилагат съвременна методика, за да приковат вниманието на децата и направят урока по-интересен. Ако не си в крак с времето, няма как да ангажираш вниманието им. Едва ли има учител, който не иска да се развива като специалист или да обменя опит с колеги. СБУ има лятна академия за квалификация, която тази година се проведе в Хисар и завършилите получиха 5 ПКС. Предстои да се проведе семинар, който ще разгледа структурата на теста – как правилно да се постави целта, начини за създаване и провеждане, методи за правилно оценяване .

– Какво успя да извоюва Синдикатът на българските учители в новия КТД, който вече е подписан официално и от кмета Иван Тотев?

– Радвам се, че общинският КТД вече е в сила и благодаря на общинската дирекция „Образование”, която води добър социален диалог с нас. От страна на работодателите имаше неща, за които не успяхме да се споразумеем, но се надявам, че по места ще договорят по-добри условия. Платеният отпуск за педагозите е 57 работни дни, 30- за непедагогическия персонал. При пенсиониране записахме един допълнителен член, където 8 брутни работи заплати се дават за всички синдикални членове – педагогически и непедагогически персонал, стига да са работили последните 10 години в системата на образованието. Досега изискването за помощния персонал беше това време да е в едно и също училище или детска градина. Успяхме да вдигнем с по 2 лева сумите за ПКС  (професионално-квалификационна степен). Парите за водене на документация в детските градини ги коригирахме от 10 на 12 лева. За забавачките се договорихме, че, когато в края на годината има преходни остатъци, директорът може да използва част от средствата за медицински изследвания за здравни книжки на персонала. 20 лева се полагат на учителите, които работят с ученици със СОП. За училищата тези суми са в рамките на учебната година, а за детската градина е целогодишно. Друг проблем, който се опитваме да преодолеем, са срочните трудови договори. Учителите трябва да бъдат назначавани за 1 година, а не до края на втория учебен срок. Ако са назначени на 31 септември, договорът им трябва да е до 31 август следващата година. Увеличихме парите от 320 на 360 за представително облекло на учителите, а за останалите – от 260 на 250 лева. Изплащането им е по преценка на директора –  може в началото на учебната година, по Коледа. Ако синдикален член работи в дадено училище и напусне, но е отработил 3 месеца, има право на част от сумата за облекло, за да не бъде ощетен.

– Какви са най-честите сигнали и нарушения?

– Много държим, когато се правят общите събрания за отчета на бюджета на тримесечие, справката да бъде дадена три дни по-рано от директора на синдикалния председател. Имаме немалко сигнали, че информацията не се представя на колективите в разбираем вид. Дори има учебни заведения, в които директори си позволяват изобщо да не дават справка.