В ОУ "П. Волов", където сто процента от децата са от малцинствата, проведоха лятно обучение за формиране на обществен съвет.

В продължение на 9 месеца ОУ „Панайот Волов” подготвя семействата по проект „Активни родители за образователна интеграция”

Ниази Лейлалов готов да организира срещи в квартала, предлага училището да се трансформира по новия закон и да обучава до 10 клас

DSCF9113

Родители от Шекер махала влизат в Обществения съвет и настоятелството, което предстои да бъде пререгистрирано, на ОУ „Панайот Волов“. Според новия закон за училищното и предучилищното образование, който влиза в сила от 1 август, именно родители трябва да бъдат в основата на двете задължителни структури. Това накарало училището да  реализира проект „Активни родители за образователна интеграция“ (БС-33.14-3-029/01.10.2015 г.) на стойност 14 963 лева към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и да организира поредица от обучения за ромите от квартала. В продължение на 9 месеца възрастните се включили и развивали дейности в женски клуб, клуб за активно родителство, клуб на поколенията, а някои от тях дори се подготвили да бъдат образователни медиатори.

„Всички бяха консултирани от психолози от партниращата ни организация „Сдружение за обединени професионалисти за устойчиво развитие”. Целта е да активираме родителите и да ги мотивираме за една съпричастност към дейностите в училище. Информирахме ги за промените в новия закон, според който трябва да има Обществен съвет и Училищно настоятелство. Тези родители са първата стъпка, която направихме, за да ги включим в двете форми. Именно на тях разчитаме да ни помагат в работата с хората от общността”, обяснява директорът на училището Цонка Жиговечка.

В женския клуб дебатирали вечните теми за семейството, брака, любовта, раждането, отглеждането и възпитанието на детето.

„Най-силно впечатление ми направи агресията спрямо жените във всякаква форма. Шокирана съм, че те възприемат насилието като форма на внимание и то се е превърнало в ежедневие за тях. Опитахме да променим нагласата им и постигнахме известен напредък. В един от случаите майката осъзна какво се случва, а синът й заяви готовност да я подкрепи и да се отделят. Коментирахме и ранните бракове – те осъзнават, че не е нормално, но продължават да го правят. Трябва да се организират отделни срещи именно с жени, които сега съжаляват, че не са довършили образованието си, а са били принудени да се задомят”, обяснява психологът Красимира Харлова от „Сдружение за обединени професионалисти за устойчиво развитие”.

Една от най-дискутираните теми била за спирането на децата от училище, както и пътуването на учениците с родителите в чужбина. Това е един от големите проблеми, тъй като бащата, решил да работи зад граница, взима със себе си семейството и последната му грижа е образованието на детето. Така за няколко месеца децата спират да учат, а когато се върнат, пропуските им вече са огромни и трудно се наваксват. Много често дирите им се губят, тъй като родителите изобщо не уведомяват училището, че семейството заминава. Посъветвахме ги да не приемат децата си като куфар с багаж, а да обмислят добре имат ли възможност да ги вземат със себе си и гарантирано ли е образованието им, обясняват обучителите.

В клубовете се включили и мъже. Основно бащи, които работят зад граница.  Сред тях е Ниази Лейлалов, който работи като охрана в училището, а дъщеря му Гюлешан е 6 за 7 клас. Той е готов да организира срещи в махалата, за да убеждава родителите колко е важно да пращат децата си редовно на училище. 39-годишният Ниази е завършил основно образование именно в „Панайот Волов“, а синът му  е на път да изкара средно в Професионалната гимназия по машиностроене.

Ниази работи като охрана в училището и е амбициран да организира срещи с родители в квартала.
Ниази работи като охрана в училището и е амбициран да организира срещи с родители в квартала.

Една от хигиенистките в училището, чиито внуци са ученици в „П. Волов”, също влиза в настоятелството. 55-годишната Таня Асенова има завършено основно образование, двете й деца също, затова сега е амбицирана внуците й да стигнат по-далече. Най-големият – Марин, учи в Професионалната гимназия по машиностроене.

Таня Асенова (вляво) е категорична, че ще помага на училището, още повече, че работи като хигиенист в него.
Таня Асенова (вляво) е категорична, че ще помага на училището, още повече, че работи като хигиенист в него.

В момента училището работи по формиране на Обществения съвет и Училищното настоятелство, които ще имат своята първа официална среща през август. Днес потенциалните членове се събраха в училището след 9-месечното обучение, за да заявят готовността си да помагат.

Родителите предложиха училището да се трансформира в гимназия до 10 клас, за да не се налага децата да се местят извън квартала. Според тях това щяло да повиши посещаемостта е да бъде причина повече деца да продължат образованието си в по-горните класове. Финансовият проблем често се оказвал водещ, за да вземат средно, защото е свързано с пътуване и по-големи разходи.

„Добре сте дошли с предложения, за които имате решения в името на доброто бъдеще на децата”, насърчи родителите Цонка Жиговечка.

Дейностите по проекта бяха отчетени днес пред учители, родители и партньори.
Дейностите по проекта бяха отчетени днес пред учители, родители и партньори.