Проектът на ОУ „Димитър Талев” привлича семейството като партньор в образователния процес

Родители заеха местата на своите деца в класната стая, но не за да получат справка за оценки и отсъствия, а да вземат активно участие в урок на тема „Техники за ефективно учене”. Инициативата „Училище за родители“ се реализира за втора поредна година в ОУ „Димитър Талев”, като идеята е семействата да бъдат привлечени като партньори в образователния процес.

Акцентът по време на първото за тази година занимание бе насочен към спецификите на познавателното развитие на децата в начална и прогимназиална възраст. Родителите се запознаха в детайли със стратегии за учене, така че процесът на обучение да води до резултати, а заедно с това да носи удовлетворение и радост на децата.

През месец ноември родителите ще получат съвети как да се справят с дигиталната зависимост на децата, как да задават правила и да следят за спазването им.

„Училище за родители“ е част от проекта „Училището – пространство за всички възрасти“, който предвижда поредица от съвместни дейности с родителската общност. Инициативите по проекта са финансирани от национална програма „Заедно за всяко дете”.

„Реализираме проекта за втора поредна година и сме убедени, че ще допринесе за позитивно общуване между училището и семейството, ще окаже подкрепа на родителите в познаването и разбирането на трудностите в процеса на обучение и личностно израстване на децата им, ще повиши техните умения и адаптивност да отговарят адекватно на нуждите на децата си”, коментира директорът Ирина Чолакова.