РУО с поредно предупреждение до директорите за събирането на средства в училище

Регионалното управление на образованието отправя поредно предупреждение до директори относно събирането на пари в училище. Поводът за напомнянето са постъпили сигнали от родители, че са им искали средства при записването на деца в 8 клас. В момента тече записването на приетите на трето класиране кандидат-гимназисти.

Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа за доброволност и личната воля, се казва в съобщението на РУО до директорите от областта. Вземането на решение от Училищното настоятелство или от ръководството за събиране на определена сума като дарение от всички не било в съответствие с характера на дарителството. При набирането на средства в специална книга задължително се отбелязвали видът, размерът, стойността и целите на получените и дарения, както и данни за дарителите.

Събирането на пари от родителите на децата и учениците за материали, консумативи, подобряване на материалната база и други текущи разходи нямат правно основание, предупреждава още писмото.