Повечето семейства са склонни да прикриват факти за физическото и психическо здраве на детето си, казва психологът Теодора Пампулова

Според МОН психичното здраве и комфорт на учениците трябва да бъде приоритет, наред с академичните им постижения. Именно в тази връзка и съгласно Наредбата за приобщаващо образование, която бе изменена в края на миналата година, в екипите на някои детски учебни заведения и училища бяха назначени психолози. Същите следва да осигурят психологическа помощ и подкрепа за личностно развитие, превенция на проблемното поведение , обща и допълнителна подкрепа за децата, заедно с педагогическия съветник на училището.

Въпреки осигурения безплатен достъп до психолог и педагогически съветник, много малка част от родителите и децата знаят какво е неговото предназначение. В повечето случаи той се свърза предимно с проблемните деца в учебното заведение.

„Една част от родителите са резервирани детето им да посещава училищния психолог или педагогическия съветник. Причината за това е опасението да не му „лепнат” някакъв етикет, че има психически проблеми. Други родителите пък са склонни да прикрият факти относно физическото и психическото здраве на своето дете, поради същите причини. В някои случаи при напълно видими дефицити на детето, не може да бъде оказана обща или допълнителна подкрепа, поради нежеланието на родителя да приеме и да заяви, че детето има проблем. Отричането влияе на успехите  в ученето, адаптацията в класа и във взаимоотношенията с учители и връстници“, коментира Теодора Пампулова – регионален координатор на Дружеството на психолозите и детски психолог със самостоятелна практика. На 4 април се отбелязва професионалният празник на психолога.

Наблюденията й сочат, че семействата осигуряват консултиране на детето, но от психолог или психотерапевт със самостоятелна практика. За съжаление броят на тези деца е сравнително малък, поради невъзможността на средностатистическото българско семейство да отделя по 20-35 лв. седмично за срещите със специалист. Въпреки това към момента има мода сред тийнейджърите в Пловдив да посещават сеанси при частен психолог за получаване на подкрепа при семейни проблеми, взаимоотношения с връстници и учители, развитие на лидерски качества и умения