Виктория Стойнова от ОУ “Алеко Константинов” миналата година получи наградата в категорията за начален учител от началника на РУО Иванка Киркова.

Родители и граждани могат да правят номинации за наградите на Регионалното управление по образованието за постижения през изминалата учебна година. Предложенията за педагози и директори на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие от Пловдивска област се внасят до 27 май. Да номинират свои колеги имат право и учители. Наградата се присъжда за доказан професионализъм в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците. Плакетите и почетните грамоти ще бъдат връчени на церемония на 10 юни.

Първата категория е за педагогически специалист. Освен подкрепа и мотивация на учениците, той трябва да е реализирал проекти в учебната и извънкласна дейност, да е участвал в конференции и конкурси. Ще бъдат отчетени успехите му на регионално, национално и международно ниво, постигнати при работа с деца в риск или мултикултурна среда, с деца със СОП или с пък изявени ученици, завоювали престижни места на престижни състезания.

Справя ли се успешно с кризисни ситуации и обединява ли екипа си са основните критерии при оценката на предложенията в категория “Директор”. Комисията ще отчита дали номинираният съдейства за модернизиране на материално-техническата база, подкрепя ли иновациите, дали реализира проекти и участва в конференции и конкурси със свои разработки. Не без значение е и ефективната работа с родителите.      

Мотивираните предложения се подават в деловодството на РУО-Пловдив, гр. Пловдив, ул. “Цариброд” №1, или на имейл: mail@ruoplovdiv.com