Ранната диагностика на деца с говорни нарушения до голяма степен зависи от инициативата, която родителите поемат, за да се консултират със специалист, когато забележат проблем. Ето защо от съществено значение е доколко родителите са запознати с етапите на ранното детско развитие, за да могат да предприемат нужните действия при значително отклонение от нормата. Към момента наблюденията са, че проблемът се неглжира. Това е изводът, който прави логопедът и начален учител Ели Иванова.

В продължение на два месеца тя реализира безплатна кампания в 6 детски градини за превенция на говорните нарушения. Всички деца от трета и четвърта група на „Малина”, „Котаракът в чизми”, „Малкият принц”, „Наталия”, „Космонавт” и „Мир” са обследвани, а след това родителите са получили насоки как да работят за разрешаване на констатираните проблеми.

„Моите наблюдения и опитът на колеги логопеди и учители показва, че голям процент от  родителите на деца с говорни нарушения обръщат внимание на проблема твърде късно.  И се оказва, че в училищна възраст децата срещат сериозни затруднения при усвояването на материала, което води  след себе си до обучителни трудности, твърди Ели Иванова. Според нея ранната диагностика е от първостепенно значение за започването на подходяща терапия, която в редица случаи е решаваща за добрата прогноза за по-нататъшно развитие на детето. По този начин не се губи време в така наречените сензитивни периоди на развитие, в които корекцията, компенсацията и възстановяването са с най–добър ефект.