Две фигури - сърце и книга, направиха с телата си и заснеха с дрон децата от ОУ "Райна Княгиня".

На децата, които получиха тестове с некоректен чертеж на задача 13 по математика, са дадени максималните 3 точки

Родителите на четвъртокласници могат да се запознаят с писмените работи от националното външно оценяване на децата си на 14. юни, обявиха от Регионално управление на образованието. Това може да стане от 8:30 до 17:00 часа в ОУ „Райна Княгиня“. Запознаването става срещу издадена служебна бележка от училището и документ, удостоверяващ самоличността на ученика (лична карта, бележник).

Ученикът трябва да бъде придружаван от родител, настойник или попечител. Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.

Пловдив се озова в челната тройка по резултати от НВО в 4. клас. На първа позиция е София-град, а на втора – Смолян. Средната оценка за страната е „много добър“, показва анализът на МОН.

На децата, които получиха тестове с некоректен чертеж на задача 13 по математика, да дадени максималните 3 точки, за да не бъдат ощетени, каза началникът на РУО-Пловдив Антоанета Пакова. Проблемът възникна при отваряне на файла с изпитния вариант н ОУ „Кочо Честеменски“ и размножаването му за 62-та четвъртокласници. В техните екземпляри липсва една от страните на правоъгълник, което довело до неправилен отговор. РУО е направило проверка и е отправило предложение до МОН децата са получат 3 точки. За някои от тях резултатите по предмета са важни, тъй като ще кандидатстват в профилирани паралелки или Математическата гимназия.