Глоба от 50 до 150 лева за родители, които не запишат децата в подготвителна група

one-design-week-2015

И учениците от начален курс ще получават двойки и ще повтарят, ако поне с три години са надхвърлили възрастта на съответния клас, решиха на финала на второ четене на проектозакона за предучилищното и училищно образование депутатите от парламентарната просветна комисия. Родители, които не запишат децата си в подготвителна група, ще бъдат санкционирани от 50 до 150 лева. При повторно нарушение глобата може да стигне 500. Финансови санкции ще има и за родители, които не осигуряват редовното присъствие на децата си в допълнителното обучение. Става дума за тези, които са получили двойка и са оставени на лятна работа.

Парламентарната комисия реши още 1300 лева държавна субсидия на дете от частно училище. В такъв случай те няма да събират такси за задължително обучение, в което влизат и учителските заплати, а само за извънкласни дейности и инвестиционни намерения.

На 3 юли проектозаконът ще бъде депозиран в канцеларията на НС.