Национална конференция за популяризиране на съвременни психологически и методически изследвания събира учени в ПУ

 

Национална научна конференция на тема „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“ събира учени от страната на 9 и 10 ноември в Пловдивския университет. Организатор на второто издание на форума е катедрата по ботаника и методика на обучението по биология.Основната цел е да се популяризират съвременни психологически, педагогически и методически изследвания на рефлексията или самопознаването и умението на индивида да се види от позицията на външен наблюдател.

Преди са казваше, че конфликтният човек е склонен да обвинява за своите неудачи не себе си, а другите хора. По-лесно е да се обвини другият в грях, отколкото да се занимаваме със собственото си образование, развитие на самоконтрол и сдържаност, коментират актуалността на темата организаторите.

Докладите ще бъдат представени в няколко тематични направления – Рефлексията като елемент на професионално-педагогическата компетентност на учителя, Рефлексия и качество на обучението в средното и висшето училище, Рефлексията и ключовите компетентности на учениците, Рефлексията в аспекта на информационните технологии и виртуалните иновации в обучението.

Пленарните доклади са на проф. Веселин Василев и проф. Румен Стаматов от ПУ, както и на проф. Наташа Ценова от Софийския университет.