Реферати, които разглеждат актуални въпроси и решения при производството на месни продукти, донесоха стипендии на студенти от Университета по хранителни технологии. За втора поредна година екипът на фирма „Сами-М“ осигурява парични премии за третокурсници и четвъртокурсници от специалност „Технология и качество на храните“, съобщи гл. ас. Десислава Вангелова.

Средствата, отпуснати от месопреработвателното предприятие за миналата учебна година, са били в размер на 4000 лв. От тях 1000 лв. са предоставени целево като социална стипендия, изиграла ключова роля за дипломирането на студент в труден за него момент. Останалите средства са разпределени с конкурс по актуални за месната промишленост теми, в който студентите представят свои разработки.

Доц. Десислав Балев заяви, че и през тази година компанията отново ще осигури стипендии на студенти от УХТ след конкурс, в който кандидатите отново разработват казуси от месния бранш.

Освен стипендиите, от фирмата предоставят възможност за провеждане на практики в предприятието. Независимо от усложнената епидемична обстановка, студентите вече са се запознали с производствения процес и продуктите. Ще бъдат организирани и преддипломни стажове за бъдещите абсолвенти.