Училището спечели средства и за изграждане на четири спортни площадки в двора

Основен ремонт на покрива и енергоспестяващи мерки ще реализира СУ „Хр.Г.Данов“ със средства, отпуснати директно от Министерството на образованието и науката. Училището кандидатства самостоятелно по програмата за ремонти от спешен характер, като ведомството контролира разходването на отпуснатата сума.

„Ще направим топло и хидроизолация на покрива, както и саниране на основната част от сградата“, поясни директорът Гергана Аврамова. Дейностите ще се извършват така, че да не нарушават учебния процес.

Училището печели и 300 000 лева за изграждане на четири спортни площадки: едно комбинирано игрище за волейбол и тенис, голямо футболно игрище и едно баскетболно. Припомняме, че преди две години в двора бе изградено футболно игрище по програма на община Пловдив.

СУ „Хр.Г.Данов“ вече има одобрен проект и по програмата за STEM среда. Екипът решава да развива две направления – „Природни науки и устойчиво развитие“ за децата от начален етап, и „Роботика“ за учениците от прогимназията и гимназията. Фоайето на втория етаж ще бъде превърнато в лаборатория за отглеждане на растения, което ще даде възможност на малките от 1 до 4 клас да наблюдават растежа и развитието им. А за по-големите са предвидени кабинети по физика и роботика със зони за практика, в които да проектират и програмират т.нар. умни домове. Общата стойност на проекта е 360 000 лева, като във всички високотехнологични стаи ще има и интерактивни дисплеи.