Кметът на „Тракия” Костадин Димитров и ректорът на Аграрния университет проф. Христина Янчева инспектираха днес поставянето на ограда на Ботаническата градина. Реализирането на проекта напредва и е в срок.

Първата копка бе направена през септември м.г. Съоръжението ще струва 250 хиляди лева и ще огради площ от 113 декара. След поставянето на оградата ще се пристъпи към изпълнението на проекта, свързан с възстановяване на Ботаническата градина. Преподавателите от катедра „Ботаника” към Аграрния университет, на чието стопанисване е паркът, описват ценните видове, запазили се през годините. Сред тях има изключително редки растения от средата на миналия век.

Предвидево е да се изгради административна сграда, както и малка оранжерия. Ще има и място за открити учебни занимания. Идеята на ботаниците е да направят японска и английска градина, както и да засадят 10 000 минзухара.

Ботаническата градина на Пловдив датира от 1950 г. и е третата в България. Реалната дейност по създаването й започва през 1957 г., когато за неин ръководител е назначен д-р инж. Димо Граматиков. През следващите няколко години е направен проект за облагородяване на площта, включващ изграждане на водни площи, изкуствени релефни форми, скални кътове, алейна мрежа, места за отдих, розариум.

Инициативата по възобновяването започна преди две години, когато група ентусиасти, заедно с Аграрния университет, стартираха доброволчески акции. Предстои и създаване на фондация за финансиране на обновяването.