Проф. Христина Янчева вероятно ще е единствен кандидат за поста и ще продължи да ръководи вуза

В Аграрния университет вече има лаборатория за анализ на почви, вода и храни, която бе открита през 2017 година.

Общо събрание за избор на нови председател и зам.-председател за мандат 2020-2024 ще се проведе на 7 февруари в Аграрния университет. В дневния ред е заложен и отчет на дейността, състоянието и резултатите през изминалия четиригодишен период, който ще направи ректорът проф. Христина Янчева. Отчет за същия мандат ще представи и Контролният съвет.

Изборите за ректор са насрочени за 21 февруари. В академичните среди засега се спряга само името на досегашния ректор проф. Янчева, която вероятно ще е и единствен кандидат. В края на януари 2016 година тя получи 80 на сто одобрение от членовете на Общото събрание и оглави висшето училище. Преди това тя беше заместник-ректор по учебната и международната дейност. Проф. Янчева бе и изпълняващ длъжността „ректор“, когато проф. Димитър Греков бе земеделски министър. Била е и зам.-декан на факултета по агрономство. Научните й интереси са свързани с фуражните култури, устойчивото управление на ливади и пасища и биологичното земеделие. Има специализации в САЩ, Италия, Англия, Швейцария, Германия, Холандия, Норвегия. Ръководила е 10 международни проекта.