Ректорите на държавните медицински университети у нас се обединиха около общо становище, съдържащо предложения за изменения и допълнения в проекта на Националната карта на висшето образование, публикувана за обществено обсъждане. В становището са се подписали ректорите на МУ-София акад. Лъчезар Трайков, на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева, на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов и на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров. Официалният документ е изпратен до министър-председателя, президентството, до МОН и здравното министерство, до председателите на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз.

Ректорите са категорични, че намеренията за разкриване на частни медицински висши училища и филиали са в разрез с държавната политика по медицинско осигуряване и гарантиране на качеството на здравните грижи за населението. Според тях съществуващото териториално разпределение на висшите медицински училища покрива нуждите и е съобразено с административното деление в страната. Създаването на частни структури на места, където съществуват държавни такива, е показал своята неефективност, коментират ректорите.

Те предлагат въвеждането на строго регламентиран режим на съгласуване за разкриване на нови държавни вузове по професионални направления „Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“ и специалности от регулираните професии. Според тях това трябва да се случва при следните условия: броят на действащите студенти на национално ниво е над 99% от определения капацитет, необходимостта от увеличаване броя на студентите в съответния район е съгласувана с МЗ и има положително становище от МОН за потребностите на пазара на труда.

Академичните ръководства на медицинските университети призовават да се предприемат законодателни инициативи за налагане на меморандум за откриване на нови университетски болници и за придобиване на статут на научни организации в съществуващи здравни заведения.

Според тях обучението по медицина е в строг регулаторен режим, предвид спецификата на медицинските дейности като услуга в полза на обществото, гарантирана от държавата.