Кметът Здравко Димитров преряза днес лентата на детското заведение, в което има и плувен басейн

Реконструираната детска градина „Перуника“ отваря врати на 15 септември за 160 деца. Лентата прерязаха днес кметът Здравко Димитров, райкметът Георги Стаменов и директорът Адриана Терзиева. Със специална програма се включиха децата от трета група.

Проектът за обновяване на сградата е на стойност близо 3 млн. лв. С тези средства е подменена дограмата и подовите настилка, положена е топлоизолация на стените и покривите. Сменени са вътрешната и външната ВиК инсталация, както и отоплителната, вентилационната и климатизационната системи.

Детската градина разполага с озвучителна и мултимедийна техника за онагледяване на уроците. Всяка една от стаите е боядисана в различни цветове. Малчуганите ще спортуват в закрит плувен басейн и нов физкултурен салон. Дворът е с нови съоръжения и ударопоглъщаща настилка. Поставено е ново вътрешно, фасадно и площадково осветление.

Проектът се реализира по ОП „Региони в растеж“ и се съфинансира от общинския бюджет.

Кметът Здравко Димитров заяви, че в момента се изграждат и реконструират 10 детски заведения. Пет от тях са в район „Централен“, 2  – в район „Южен“, 1 – в район „Тракия“ и 1 детска ясла и една 1 градина в район „Източен“.