tu

Държавата ще плаща за обучението на студентите от топспециалностите, както и на тези, от които има нужда пазарът на труда. Просветното министерство ще има право да реже приема във вузовете. Става дума за изкуствено раздути професионални направления, които не дават добри резултати и произвеждат  висшисти, които не работят по специалността си или изобщо не могат да си намерят работа. Това става ясно от проекта за промени в Закона за висшето образование, който вече е внесен за разглеждане в парламента. Държавна субсидия ще се дава на база оценка от учебната и научна дейност на университета и данните за реализацията на завършилите. По-голям брой студенти ще се финансират в тези специалности, които са приоритетни за икономиката. Парите за останалите ще бъдат спрени или пренасочени към приоритетни професионални направления. Целта е регулиране на изкуствено раздутите специалности.

Промените предвиждат още поскъпване на платеното висше. Законът допуска таксата да достигне до 170% от норматива за издръжка на един студент. В документа е записано също от 2016-2017 учебна година 30% от субсидията на университетите да се дава на база качество, а не на калпак, както е сега. До 2020 г. този дял трябва да достигне 60% .

Очаква се също, както университетските, така и европейските стипендии да се увеличат до 150 лева, ако финансовото министерство одобри предложеното от просветното ведомство повишение на наградите за успех.  В момента максималната сума е 120 лева. Досега евростипендии се полагаха на студентите от всички специалности. В новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” обаче е заложено европейските стипендии да поощряват само студентите от приоритетните професионални направления- инженерни, технически, педагогически и аграрни науки.  Медицината също е приоритетна за страната област, но там няма проблем с недостиг на студенти, а с изтичане на вече завършили специалисти.