Министър Вълчев призовава директори да използват парите за такси в градините и за личните нужди на децата

N301026

Семейства, чиито деца са отсъствали 3 дни без причина от детска градина и 5 дни от училище, ще бъдат лишавани от месечни помощи за наем на общинско жилище. Обвързването на помощите с посещението на малчуганите в ясли, детски и учебни заведения е заложено като промяна в правилниците за приложение на Закона за социално подпомагане и Закона за семейните помощи. Месечните помощи в натура за дете в задължителна училищна възраст могат да се предоставят за закупуване на учебни пособия, дрехи и покриване на други лични нужди на малчугана, за пълно или частично заплащане на такса за ясла или градина.

Новата мярка е в контекста на усилията за обхващане, връщане и задържане на децата от подготвителните групи и учениците в задължителна училищна възраст до 16 години.

„Моля максимално да използвате възможността да предлагате на директора на „Социално подпомагане” помощта да бъде за закупуване на стоки и заплащане на такси, съобразени с нуждите на детето. Подаваните от вас справки до пето число на всеки месец са от изключителна важност за ефективността на мерките за задържане”, обръща се в писмо до директорите на детски градини и училища министърът на образованието Красимир Вълчев.

До момента при повече от 5 отсъствия без уважителна причина директорите въвеждаха данните в единна електронна платформа, до която имат достъп МОН и Агенцията за социално подпомагане. Санкцията беше спиране на детските надбавки, които са 37 лева за едно дете и 85 за две деца на възраст до 18 години. За всяко следващо сумата е с 20 лева повече. Сега, освен детските, новата мярка предвижда лишаване от месечни социални помощи.