graduation

Оценката на учебната и научната дейност, данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти, приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната и заявеният капацитет на съответното висше училище са основните критерии, по които ще се определя приемът във вузовете. Това реши днес НС, което прие на второ четене промените в Закона за висшето образование.

С окончателния вариант депутатите дадоха повече правомощия на Националната агенция по оценяване и акредитация. Тя вече ще може да намалява акредитационната оценка на университетите при констатирани неизпълнения на препоръки, неспазване на критерии или нарушения. Ще има право също да намалява образователния капацитет на вузовете, както и да им отнема институционалната или програмната акредитация за определен срок. 

С друг параграф беше прието лицата, заемащи академични длъжности на основен трудов договор, да могат да осъществяват научна дейност по този договор до 50% от норматива за учебна заетост. Освен това се определи, че мандатът на органите за управление на висшите училища вече няма да се прекъсва с провеждането на частични избори, както и при преобразуването им.