Учениците могат да поправят слаби оценки до 10 октомври. Разрешение за удължаване на срока е дал служебният министър на образованието проф. Сашо Пенов след множество постъпили молби и запитвания от родители и ученици за възможността да бъдат допуснати до допълнителни изпити деца, които не са положили успешно поправителните през септември. Третата поправителна сесия трябва да приключи най-късно до 10 октомври. На нея могат да се явяват само ученици с максимум до две двойки по предмети от общообразователната, задължително избираемата, профилираната или професионална подготовка. Ако се справят и изкарат положителна оценка, могат да минат в по-горен клас.

Най-голямо затруднение да се справят с учебния материал изпитват петокласниците, затова те са най-многобройни сред повтарящите. Причината е трудният преход от начален етап в прогимназията. Не са малко и учениците, които повтарят 7 клас, тъй като не са успели да се справят успешно с невзетите изпити.

Целта е да се ограничи броят на децата, които остават извън образователната система.