one-design-week-2015-2

„Децата от 21 век – дарби, умения и таланти”. Това е темата на изследването, реализирано от зам.-декана на филологическия факултет на Пловдивския университет доц. Петя Бъркалова. Тя разглежда 7 вида интелигентност, а целта на анализа е да подпомогне учителите да работят по-успешно с учениците, отчитайки индивидуалните им особености.

8f90e879ca5f8bc44b2ca4d1e866d3a7

 

-Кое ви провокира да направите това изследване?

-Направих това изследване, заради 12-годишния си син и майчинството в мен. Освен това, като преподавател, имам отговорност към поколението днес в аудиториите. Разгледах теории за това има ли разлика между талантливи и даровити деца. Каква е разликата между интелигентностите на децата. Според мен всяко дете има своя интелигентност и тя може да бъде лингвистична, математическа, пространствена, социална и т.н. В изследването разглеждам седем видове интелигентност. Когато обучаваме деца, ние трябва да сме съобразени с техния канал на възприемане на действителността и на знанието спрямо типа интелигентност. Всъщност проучването ми е един опит да се направи по-успешна преподавателската работа с вглеждане в индивидуалността на самото дете. За да може то да се развива не насила. Накрая завършвам със списък професии, които отговарят на интелигентния профил на детето. Всяко дете е интелигентно. Професии като редактор, журналист са за деца с лингвистична интелигентност, затова е важно отрано да ги питаме какви искат да станат, за да могат да изграждат всичките си класни и извънкласни занимания върху своята мечта. А училището да им помага и да ги подкрепя. Всяко дете има дарба или талант. Ние трябва да откриваме в него индивидуалността, единственото и неповторимото и да не правим масовки в часовете.

-Възможно ли е едно дете да притежава съвкупност от различни видове интелигентност?

-Да, разработила съм и тезата за множествата интелигентност. Коментирам обаче и какви са обратните ефекти върху свръхнадарените деца. Посочвам техники за овладяване на дискомфорта на талантливите в час. Тези, които изостават по математика, може би в час по литература са по-напред и учителят трябва да отчита тази особеност.

-Заложена ли е интелигентността или се постига? И каква е разликата между дарба и талант?

-Според проучването, което правя, дарбите са вродени, талантите се развиват. Дарбата се проявява спонтанно, човек се ражда с това. Впоследствие може да се развие или не. А талантът се усъвършенства, тренира и може да се развие до краен предел.

-С какви деца направихте проучването?

-Проучванията са кабинетни теоретични. Аз ги предлагам на колегите, които работят с деца. Тепърва предстои да проверим работят ли.