Албум помагало събира информация и изображения за Цанко Лавренов, Златю Бояджиев и иконната сбирка, образователна игра проверява знанията на децата

Карта със стикери „Пътеводител в Градската галерия” ще съдържа маршрут до седемте изложбени зали, а на лепенките ще бъдат изобразени икони и знакови картини, които учениците трябва да залепят около пиктограмата на сградата, в която се намират творбите. Изработването и тиражирането на картата е част от проект на Градска художествена галерия, финансиран от Министерството на културата. „Пътешествие в галерията” има за цел  да създаде позитивна нагласа у учениците от начален и основен етап при общуването им с изкуството, представено в сградите на галерията. Идеята е децата между 1 и 7 клас да се убедят, че достъпът до културното наследство е лесен, а общуването с него носи удоволствие и вдъхновение. По забавен начин те ще опознават ценни образци на българското изобразително изкуство с помощта на атрактивни за тях електронни комуникационни средства, ще развиват въображението си чрез игри и творчески задачи.

Проектът, на който „Уча в Пловдив” е медиен партньор, стартира със заснемането на 5-минутен видеофилм за сградите и постоянните експозиции на Градска художествена галерия. Галеристите ще адаптират специално за децата текстове за албум помагало с информация и изображения за художниците Цанко Лавренов и Златю Бояджиев, както и за иконната сбирка. Албумите ще съдържат образователна игра с въпроси за наученото при посещението в сградите на Галерията. Текстове, изображения и звукови файлове за творби от експозициите и за техните автори ще бъдат качени на таблетите, които учениците ще получават при посещението си в експозиционните зали.

Партниращото училище по проекта е ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“, където най-напред ще бъде видян видеофилмът. Ученици от всички класове по групи ще посетят част от експозициите на Галерията по свой избор. Следвайки указанията на галерийния специалист,  разделени по двойки, те ще търсят и откриват сами любопитни факти за конкретен художник и неговите най-ярки творби посредством забавно поднесена информация, качена в таблетите. Запомненото ще демонстрират по-късно в училище, като попълнят предоставените от Галерията албуми и  пътеводители със стикери.

Галерията отговаря на очакванията на най-младите посетители да получават адаптирана за възрастта им информация на таблет за самостоятелна работа. Проектът е възможност да достигнем до голям брой ученици в Пловдив, областта и страната, обясняват изкуствоведите.

Предвижда се и конкурс за рисунка под мотото „И аз съм пловдивски художник“. Най-добрите творби ще бъдат събрани в изложба в зала на Градската галерия и с тях ще бъде отпечатан настолен календар за 2020 г.