СУ “Любен Каравелов” спечели в трета група на категория „Големи предприятия с над 250 заети лица“

Първо място на 13-тите национални награди по безопасност и здраве при работа спечели СУ „Любен Каравелов“. Конкурсът се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ със съдействието на Главна инспекция по труда. Церемонията, която се проведе в столицата, уважиха началникът на политическия кабинет на вицепремиера  и дългогодишен изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Румяна Михайлова, заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов, настоящият изпълнителен директор на Инспекцията по труда Екатерина Асенова и представители на институции, работодателски и синдикални организации.

Пловдивското училище спечели в трета група на категория „Големи предприятия с над 250 заети лица“, в която влизат хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални грижи, хуманно здравеопазване, образование, държавно управление, далекосъобщения, дейности по обслужване на сгради и озеленяване. На втора позиция в групата е УМБАЛ „Каспела“, а третото място бе присъдено на Химикотехнологичен и металургичен университет.

Директорът Славка Щерева припомни, че училището бе тотално преобразено по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Целта на наградите е да бъдат отличени малки, средни и големи предприятия за усилията и  инвестициите, които влагат в подобряване на работната среда и опазването живота и здравето на работещите, както и да бъдат популяризирани добрите примери за осигуряване на здравословни и безопасни работни места.

„До 100 000 лв. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд имат възможност да получат работодателите и тази година. Средствата се осигуряват от Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика“, каза вицепремиерът  Лазар Лазаров.