Родителите  ще могат да подават заявления до 31 май – на хартиен носител,  до 3 юни онлайн

Родителите на родените през 2011 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2018/2019 година, ще могат да подават заявления за първо класиране до 31 май – на хартиен носител, и до 3 юни онлайн, съобщиха от Община Пловдив. Вече са ясни сроковете, според които ще бъде осъществено класирането и записването на децата им. Новите правила за 2018 година са уточнени и са публикувани на интернет страницата на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg в раздела „Нормативни документи“.

На същото място е публикуван и утвърденият График на дейностите за 2018 година. Той съдържа всички срокове, свързани с обявяването на свободните места, участието в предвидените три класирания и записването в първи клас.

Свободните места за първо класиране ще бъдат публикувани в електронната система на училищата до 2 май, а резултатите ще бъдат обявени на 5 юни.

Ще има второ класиране – на 19 юни, и трето – на 3 септември.

Системата позволява за всяко дете родителят да може да посочи до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището, за което кандидатстват. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени. Най-много точки събират деца с адресна регистрация повече от 3 години спрямо момента на кандидатстване – те попадат в първа група. Във втора група са децата с адресна регистрация от 1 до 3 години спрямо подаването на заявление, а в трета – тези с адресна регистрация до 1 година. Предвиден е критерий за кандидат-първолаци от съседни райони, но те ще бъдат класирани след децата от района. Разликата в точките за основния критерий за адресната регистрация и тези за допълнителните критерии е значителна.

Анализите на данните от кампанията по приема през 2017 година показват, че в над 75% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. Още на първо класиране по първо желание през миналата година бяха класирани 94% от всички кандидатстващи. Има приети деца и от близките населени места.