1 б клас на ОУ „Алеко Константинов“ майстори изделия в подкрепа на деца с церебрална парализа

Как добрата комуникация с родителите може да ги превърне в партньори на училището и те да станат неразделна част от живота на класа. Пример за това е идеята на 1 б клас в ОУ“Алеко Константинов“ да обедини майките и татковците в клуб „Заедно можем всичко“. Предложението на класния ръководител Марияна Найденова било прието радушно от всички и клубът даже вече си има лого. Въпреки натовареното си ежедневие и безброй ангажименти, родителите отделяли време, за да се включват в обявените предварително инициативи. А те най-често са благотворителни в подкрепа на кауза, която преподавателят и първокласниците избирали заедно. Решили единодушно да помагат на деца в неравностойно положение.

„За всеки празник изработваме характерни за него изделия – мартеници, картички, сувенири. Продаваме продуктите и даряваме парите. Досега сме подкрепили Ники и Александра, които страдат от ДЦП. Връщаме част от усмивките на децата и техните родители, а същевременно се учим да бъдем добри и съпричастни“, казва Марияна Найденова. И благодари на родителите, които винаги отделят време, за да участват в арт работилниците и базарите.