5 (2)

Първолаци зарадваха сираци от Асеновград на Бъдни вечер. Въпреки че 24 декември е време за подготовка на домашната трапеза и първият ден от ваканцията, учители и ученици от пловдивското СОУ „Черноризец Храбър” раздадоха подаръци на деца и младежи от Центъра за настаняване от семеен тип. Четирите първи класа занесли избрани от тях и красиво опаковани подаръци за Коледа на 24 декември по обед за изумление на изоставените деца.

Учителите, възпитателите и родителите активни се включили да помагат на първокласниците в подготвянето на подаръците.

2 (5)
„Целта ни беше да пробудим у децата съпричастност, милосърдие, желание за грижа и подкрепа, а впоследствие удовлетвореност от добрата работа и от безкористните усилия, които са положили. Искаме да продължим тази практика да радваме децата в неравностойно положение и едновременно с това да изграждаме ценности”, обяснява преподавателят Ели Златанова.

224_ (1)