DSC9567-310x620

Първокурсници инженери заработват по 500 лева месечно през ваканцията, а студентите от по-горните курсове доста повече, тъй като търсенето на технически кадри е голямо.  Над половината студенти от пловдивския филиал на Техническия университет са останали в Пловдив, за да работят или да правят стаж в предприятия от региона. 150 младежи са ползвали общежитията през лятото, каза проф. Въльо Николов – директор на филиала. Обикновено в общежитията живеят младежи от други региони и за тях е по-изгодно да платят пълния, недотиран от държавата наем, но да поработят и да спечелят пари, с които да увеличат личния си или семейния бюджет.

Статистиката показва, че сравнително малко студенти от Техническия отиват на бригади в САЩ или Англия, защото спестените средства от работа като стажанти или инженери в региона стават все по-конкурентни на тези от чужбина, където трябва да бъде платен самолетен билет и други високи разходи за издръжка. За нашите студенти става все по-престижно и по-изгодно да работят или да правят платени стажове през лятото, което ме кара да мисля, че се оформя едно ново трудолюбиво поколение инженери , коментира проф. Николов.

След работата през лятото студентите ставали по-мотивирани и по-концентрирани в обучението, тъй като вече знаели какво искат и трябва да научат за бъдещата си професия. Магистрите обикновено работели на постоянни трудови договори и фирмите ги мотивирали да поемат повече производствени отговорности през лятото с по-високо заплащане.

„Миналата година работих в Луфтханза като техник, а сега съм в една американска фирма в Пловдив и това ми дава нови насоки за професионално развитие и финансова независимост”, казва магистърът първокурсник по авиационна техника Азим Фета. Той е назначен за производствен инженер и се занимава със специално оборудване на машините и с нови фирмени проекти. Възлагали му задачи основно по проектиране, изчисляване и техническо документиране на нови продукти.

Христо Стайков, който ще е първкурсник в специалността “Транспортна техника и технологии”, също е започнал работа през лятото в автосервиз в Пловдив. Той и иска да заработи средства, както за следването си, така и за да постегне семейния автомобил, с който ще ходи на лекции. Първокурсникът счита, че работата в автосервиза ще му бъде от полза и в Техническия университет, защото ще бъде по-наясно с практиката.

Христо Стайков е на мнение, че завършването на Професионалната гимназия по електроника и електротехника и записването в Техническия университет в Пловдив са му дали предимство при намиране на работа, макар и за няколко месеца през лятото.