За иновативните си паралелки училището въвежда нов учебен предмет „Роботика и виртуален дизайн“

Петокласници ще създават алгоритми за управление на робота Моливко, ще се запознаят с основните на програмирането и ще развиват логическо мислене. За две паралелки в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ първият школски звънец удари днес. Точно в 8 часа учениците от 5 а и 5 б клас влязоха в кабинетите по информационни технологии, тъй като ще се обучават по иновативна учебна програма. Родители, дошли да изпратят децата си, споделиха, че изобщо не протестирали за това, че започват с две седмици по-рано от останалите, а напротив – нямали търпение да се видят със съучениците си, особено след сигналите за възможно превключване към онлайн обучение.

Иновационната програма е разработена за три последователни учебни години съвместно с Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет. Учениците ще изучават нов предмет „Роботика и виртуален дизайн“. За да бъде обучението по-ефективно, всеки клас ще бъде разделен на две групи. В следващите две седмици те няма да изучават нито един от общообразователните предмети, а ще имат 51 часа по новата дисциплина.

Преподавателят Даниел Добрев обясни на децата, че ще трябва да пишат програми за работа на робота Моливко, който може да изпълнява различни задачи. Ако му се сложи приставка щипка, той ще взема и носи предмети, а ултразвуковият сензор за разстояние позволява да решава задачи с избягване на препятствия. Моливко може да рисува, има и сензори за следене на линия, лед лампи, но от децата зависи да напишат верния код така, че той да получи правилните задания и да ги изпълни в точния ред.

„Разполагаме и с виртуална карта, която като сканират, оживява на телефона им“, обясни Даниел Добрев. Той има зад гърба си само две години учителски стаж, но е категоричен, че това е професията, на която иска да се посвети.

„Иновацията може да се развива във времето и впоследствие да бъдат включени нови модули“, поясни директорът Ирена Душкова.