Съотношението на професионалните паралелки спрямо профилираните в план-приема за догодина трябва да е 70:30

Първите конкурси за директори на училища ще бъдат обявени през януари 2024 година. Това стана ясно по време на националното съвещание на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков с началниците на регионалните управления на образованието.

Съвещанието бе свикано за подготовка на системата за първите училищни конкурси и обсъждане на оперативните въпроси, свързани с тях. Припомняме, че преди дни бяха обнародвани новите правила, които предвиждат повече практически казуси, намаляване на субективните критерии, както и по-голям брой практически задачи, насочени към придобити знания. Предвижда се и процедурите да бъдат аудио и видео записвани. През регионалните управления ще обявят първите конкурси, като поетапно ще стартират и останалите.

Организацията по планирането на държавния план-прием и сформирането на паралелките в комуникация с бизнеса бе друг акцент в дискусиите. Посочено бе, че професионалните паралелки трябва да са повече от профилираните, като е желателно съотношението да е 70% към 30%.

Друг важен въпрос, който бе обсъден, беше работата на екипите по Механизма за обхват на децата и учениците в детски градини и училища. Министър Цоков подчерта, че ще продължи строгият контрол от страна на МОН, а началници на РУО споделиха работещи модели за мотивиране на деца от уязвими групи и техните семейства да посещават училище.

Тема на дискусията бяха и мерки за повишаване на ефективността на обучението, за повече усилия и индивидуален подход. Коментирани бяха и възможностите за използване на ресурсите в електронната платформа „Дигитална раница“.