news3724342271071588

Първите кандидат-студенти подадоха документи за прием в Аграрния университет със старта на кампанията днес. Ректорът проф. Христина Янчева поздрави младежите за избора да кандидатстват в престижен университет с динамичен академичен живот, с отлични условия за учебна дейност с модерни образователни технологии, широки възможности за международна мобилност, за спортна и културна активност. Тя пожела на кандидат-студентите успешно представяне на конкурсните изпити и класиране в желаните специалности.

Сред първите, подали документи за кандидатстване, са Марио Тониев, Таня Георгиева, Георги Петров и Стефан Димитров, които получиха рекламни материали на университета лично от ректора.  С пожеланието на 18 септември да са сред първокурсниците на официалното откриване на новата учебна година.

news6847517576589746

Документи за кандидатстване ще се приемат до 7. юли в Аграрния университет, както чрез Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в Стара Загора и Националната асоциация за прием на студенти в София и филиалите им.

Редовната кандидатстудентска кампания за прием в бакалавърските специалности ще се проведе в две изпитни сесии през юли. Основните изпити са на 8. и 9. юли, а допълнителният – на 29. юли. Документи за допълнителния изпит ще се подават само в Аграрния университет от 24. до 28. юли.

В професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ е Аграрният университет е на първо място в Рейтинговата система на висшите училища за миналата година. Висшето училище разполага с богата учебно-опитна база, в която се поддържат богати колекции от растителни и животински видове. Притежава втория по големина национален хербариум.

Студентите практикуват в модерна научноекспериментална база в село Брестник, където е разположена винарска изба със зала за винопроизводство и уникална колекция вина.

Към висшето училище е изграден Агроекологичен център за развитие на биологичното земеделие.

Във вуза се намира единственият Национален демонстрационен център за нови технологии в земеделието. Фирмите, предлагащи технологии, иновации и техника за селското стопанство, представят своите най-нови постижения пред студенти и преподаватели.

Университетът започва изграждане на иновативен Учебен център за практическо обучение на студентите за 3,5 млн. лева.