SONY DSC

327 млади инженери от пловдивския филиал на Техническия университет облякоха тоги и сложиха четириъгълната шапка с пискюл, за да получат дипломите си за завършено образование. Сред випускниците бяха и чуждестранни студенти от Турция и Гърция.

„Резултатът от обучението на студентите ни е традиционно много добър, защото всички вече работят на избрани от тях позиции в индустриални и софтуерни фирми, където имат възможност за успешна кариера“, каза директорът на филиала проф. д-р Въльо Николов.

Първенците на випуск 2021 са трима: бакалавърът Стела Стойкова от „Индустриално инженерство“, а при магистрите първенството е споделено между Нина Гърдева и Екатерина Златарева, които завършват с пълно отличие следването си. Инж. Гърдева е второ поколение технически специалист, защото нейният баща е завършил също в Техническия университет. Нина завършва „Компютърни системи и технологии“ с успех 6,00.

„Усилията, които положих по време на следването, си заслужаваха. Започнах кариерата си в немска фирма, която пише софтуер за космически апарати. Имах такава дисциплина в университета и бях подготвена. Работата ми е интересна и това за мен е най-важното“, споделя Нина Гърдева.

Резултатите на абсолвентите от факултет „Машиностроене и уредостроене“ се оказват по-добри в сравнение с предния випуск, отчете проф. Николов. 106 млади инженери са завършили редовно седем бакалавърски специалности на факултета, 23 са задочниците, 45 са завършили магистърска степен също по седем специалности – общо 174 инженери.

Доцент д-р Георги Ганев – ръководител на факултет „Електроника и автоматика“, обяви изключително високи резултати на студентите от випуск 2021. Средният успех на завършващите магистърска степен е 5,63, като 27 от общо 55 дипломирани студенти са отличници. Успехът на бакалаврите е Много добър 5,26 със 17 отличници от 98 дипломирани млади инженери.