Лабораторията по биохимия към Пловдивския университет стана част от Националната пътна карта за разпределена научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“. Проектът с ръководител Йолина Хубенова е финансиран от Министерството на образованието и науката и е с продължителност 5 години.

Целта е обединяване на научните центрове в страната, работещи в областта на производството, съхранението и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. В Лабораторията по биоелектрохимия вече 11 години се развива технологията на биогоривните елементи. В резултат на това са публикувани над 70 научни статии, както и самостоятелна глава в Британската енциклопедия на издателство Elsevier, цитирани от водещи учени в света над 350 пъти. Биогоривните елементи са електрохимични източници на ток, в които като биокатализатори се използват живи микроорганизми. В процеса на окисление на субстрати, включително отпадни продукти от органичен и неорганичен произход, част от произведените електрони се превръщат в електрическа енергия.

Наскоро проф. Пламен Атанасов от Университета в Калифорния изнесе в Пловдивския университет лекция на тема „Функционални нано-материали за био-електрохимични устройства“. Това бе първото публично събитие по изпълнение на целите и задачите на проекта. Проф. Атанасов е съосновател на катедра „Химично и биомолекулно инженерство“, директор на Центъра за микроинженерни материали към Университета на Ню Мексико, вицепрезидент на Международната електрохимична асоциация и лидер в Националната академия на изобретателите.

Посещението на световноизвестния професор дава възможности за съвместни разработки между двата университета, както за активно сътрудничество в научноизследователската и образователната дейност, така и за участие в нови мащабни проекти.