Най-активни са младежите, които изучават икономика, педагогика, право, медицина и компютърни науки

Пловдивският университет е сред отличниците по проект „Студентски практики” с най-много регистрирани да практикуват в реална работна среда. Над 100 000 е общият брой на участниците в проекта, като 81 000 са студенти, обяви ръководителят Соня Кръстанова. От тях 44 075 младежи са със сключен договор за провеждане на практическо обучение, а 40 712 вече са завършили своя стаж.

До средата на юли студентите и работодателите могат да се включат в първата фаза. От практическо обучение могат да се възползват студентите от 48 висши училища в страната. То е в рамките на 240 часа и отнема средно около два месеца. Желаещите да участват трябва да се регистрират в информационната система на адрес https://praktiki.mon.bg/sp/.  Това стана ясно на заключителната работна среща с представители на работодатели, висши училища и екипа за организация и управление на проекта.

Възпитаниците на Софийския университет участват най-активно, следвани от студентите от УНСС, Пловдивския, Югозападния и Великотърновския университет. Десетте професионални направления, в които има най-много регистрирани студенти, са „Икономика – 13 731, „Педагогика“ – 6042,  „Право“– 5076, „Администрация и управление“ – 4954, „Здравни грижи“ – 3935, „Медицина“ – 3789, „Педагогика на обучението по…“ – 2763, „Комуникационна и компютърна техника“–  2705, „Информатика и компютърни науки“ – 2689, „Архитектура, строителство и геодезия“-  2283.

По време на практиките в реална работна среда студентите получават нови знания, умения и компетентности по специалността, по която се обучават. На над 16% от успешно завършилите стаж е предложена работа.