След второ класиране са заети 76 на сто от местата

Пловдивският университет обявява допълнителен прием за 38 специалности в 11 направления. Кандидатстването в публикуваните на сайта на висшето училище специалности продължава и в следващите етапи на кампанията.

За повечето от специалностите във Физико-технологичния факултет няма такси, тъй като са по приоритетни направления – Медицинска физика, Енергийни технологии, Технологии  в комуникациите, Обучение по природни науки в прогимназиален етап. Вакантни места има и за Телекомуникации с мениджмънт, Телекомуникации и информационни системи, Информационно и компютърно инженерство, Автомобилна техника, Машиностроителна техника и технологии.

Без такса за обучение са и специалностите от Химическия факултет – Медицинска химия, Химия с маркетинг, Химичен анализ и контрол на качеството, Химия и английски.

Във Филологическия факултет свободни места има за Приложна лингвистика с френски и с испански, Балканистика, Славистика, а без такси са Български и новогръцки и Български и турски език.

Освободени от такса ще са първокурсниците, които изберат „История и чужд език“, закъдето също има свободни бройки. Във Философско-историческия факултет има незаети места още за Документалистика и архивистика и за Културна и социална антропология.

В „Биологическия факултет“ без такса обучение са специалностите Биология и химия и Биология и английски, за които има обявен допълнителен прием. Такъв има също за Биология, Молекулярна биология, Микробиология и вирусология, Екология и опазване на околната среда, Фармацевтични биотехнологии, Биоинженерство, Биоинформатика.

Вакантни места обявява и Педагогическият факултет за Джаз и поп изпълнителско изкуство и Музика, както и за Педагогика на обучението по музика, която е без такса.

76% от местата е запълнен след второ класиране, съобщи заместник-ректорът на висшето училище проф. д-р Антон Илиев. 2435 са първокурсниците, които ще се обучават по държавна поръчка, а 518 са записалите се в платена форма.

Днес бе обявено и трето класиране, при което са приети 881 първокурсници. Те могат да се запишат между 20 и 28 юли.

Приемат се документи и за кандидатстване в специалността „Актьорство за драматичен театър“. Изпитите са в три последователни дни на 14, 15 и 16 септември.