Лектор по темата е професорът от Софийския университет Красимира Даскалова, която се занимава с история на женските движения и феминизма

„Жените в историята и историята на жените и пола” е темата на публичната лекция, която организира катедрата по история и археология на Пловдивския университет на 17 януари от 13.30 часа. По проблема ще говори проф. Красимира Даскалова от Философския факултет на Софийския университет и има научни интереси в областта на модерната европейска културна история. Тя се занимава с историята на жените и пола, социалната история на Югоизточна Европа, история на женските движения и феминизма.

Публикува изследвания върху историята на жените и взаимоотношенията между половете в България и Източна Европа. Специализира в тези нови за българската историография полета в Европа, САЩ и Япония, преподава в различни европейски университети. Член е на бордовете на специализирани европейски периодични издания, президент на Световната федерация за изследвания по история на жените – 2005-2010, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на университетските жени.